1A 1B 1C
Język polski

Oblicza epok 1.1 oraz 1.2 / Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum

WSIP / zakres podstawowy i rozszerzony

Język łaciński i kultura antyczna  - Cognoscite / Draco
Język hiszpański Podręczniki zostaną podane uczniom we wrześniu (po teście)
Język angielski Podręczniki zostaną podane uczniom we wrześniu(po teście)
Język angielski Podręczniki zostaną podane uczniom we wrześniu(po teście)
Język niemiecki / gr. początkująca Podręczniki zostaną podane uczniom we wrześniu(po teście)
Historia

Poznać przyszłość 1 / Podręcznik do historii do LO i technikum

Nowa Era / zakres podstawowy

Zrozumieć przyszłość 1 / Podręcznik do historii do LO i technikum

Nowa Era / zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość/Maturalne karty pracy do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum/Zakres rozszerzony/Szkoła ponadpodstawowa?Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi 1 / Podręcznik dla LO i Technikum

Nowa Era / zakres podstawowy
 

W centrum uwagi 1 / Podręcznik dla LO i Technikum + Maturalne karty pracy

Nowa Era / zakres rozszerzony

Matematyka

MATeMAtyka 1 / Podręcznik do matematyki dla LO i Technikum/Nowa Era

zakres podstawowy i rozszerzony

Zbiór zadań do liceów i techników/Oficyna Wydawnicza Pazdro

zakres rozszerzony dla klas 1a i 1b

zakres podstawowy dla klasy 1c

Fizyka

Odkryć fizykę 1

Nowa Era / zakres podstawowy 

Chemia

To jest chemia 1 / Chemia ogólna i nieorganiczna dla absolwentów szkół podstawowych

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi 1

To jest chemia 1 / Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla LO i Technikum,

Nowa Era / zakres rozszerzony

Zbiór zadań - To jest chemia. Dla LO i technikum

Zeszyt ćwiczeń  - To jest chemia 1

Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi

To jest chemia 1 / Chemia ogólna i nieorganiczna dla absolwentów szkół podstawowych

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi 1

Biologia

Biologia na czasie 1 /  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era / poziom podstawowy

Biologia na czasie 1 / Podręcznik dla LO i Technikum

Nowa Era / zakres rozszeżony

Zeszyt ćwiczeń - Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla LO i Technikum

Biologia na czasie 1 /  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era / poziom podstawowy

Biologia na czasie 1 /  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era / poziom podstawowy

ografia

Oblicza geografii 1 / Podręcznik dla liceum i technikum

Nowa Era / zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań

Oblicza geografii 1 / Podręcznik dla liceum i technikum

Nowa Era / zakres podstawowy

Religia

Na drogach wolności / Podręcznik do nauki religii dla klasy 1 Liceum czteroletniego i technikum 5-letniego

Wydawnictwo Katechetyczne

Informatyka

Informatyka 1

WSIP / zakres podstawowy

Dane kontaktowe