Dyrektor - mgr Beata Aranowska
Zastępca dyrektora - mgr Sylwia Jakieła 

 

 Aranowska Beata pedagog
Jakieła Sylwia j. niemiecki
 Błaszczak Damian biologia, chemia
  Chojnowska Karolina j.polski, j.angielski 
dr  Drachal Marta biologia, przyroda 
 Duran-Garal Natalia j. hiszpański 
Dziawer Przemysław  geografia 
Jakub Diakowicz geografia
Dziewońska Anna  matematyka 
 Fehler Grażyna podstawy przedsiębiorczości, ekonomia, wdż 
 Garncarz Aleksandra j. angielski 
Głuszak Joanna j. niemiecki
Hempel Paweł w-f
dr hab. Jakieła Rafał  fizyka
Dariusz Jenderko
historia, WOS
Kaczmarski Mariusz j.polski
Karwacka Jolanta EDB, pedagog
dr Karkusiewicz Iwona biologia, chemia
Król Katarzyna  biblioteka
Krzeszowska-Ładniak Ewa j. angielski
Krzyżek Marcin w-f
mgr inż. Kucharzewska Anna matematyka, informatyka
Leszczyński Grzegorz historia, WOS
Lewandowska Magdalena  biblioteka
Miśkowska Aneta informatyka
Mucha Robert w-f
Oleszczak Dorota j. polski
Ortega-Sarrano Rosario j. hiszpański
Owczarek Beata j. polski
Rajewska Marcelina j. angielski
dr Sałata Piotr fizyka
Sawicka Urszula w-f
Szczepańczyk Paweł historia, WOS, geografia, etyka
Trepczyńska Anna matematyka
Treszczyńska Ewelina matematyka
Van Dessel Kordian matematyka
Zwierz Marek religia

 

Dane kontaktowe