Dyrektor - mgr Beata Aranowska

Zastępca dyrektora - mgr Sylwia Jakieła

 

  

  Kadra pedagogiczna

 

  

Język polski

Karolina Chojnowska

Beata Owczarek

Renata Cieniak

 

Historia

Grzegorz Leszczyński

Izabela Jost

 

Język angielski 

Karolina Chojnowska

Aleksandra Garncarz

Ewa Krzeszowska-Ładniak

Hanna Pacek

Marcelina Rajewska

 

Jezyk niemiecki

Sylwia Jakieła

 

Język hiszpański 

Maria Jackowska

Natalia Duran-Garal

Ortega Serrano Rosario

Ewelina Jagiełło-Badełek -urlop

 

Matematyka

Anna Dziewońska

Anna Trepczyńska

Kordian Van Dessel

Lidia Maruszak

 

Biologia

Damian Błaszczak

 

Chemia

Damian Błaszczak

Iwona Markowska

 

Fizyka

Piotr Sałata

Rafał Jakieła

 

Geografia

Przemysław Dziawer

Marzena Zawadzka

 

Informatyka

Aneta Miśkowska

Paweł Żerdziński

 

Wychowanie fizyczne 

Urszula Sawicka

Marek Krzyżek

Robert Mucha

Paweł Hempel

 

Muzyka

Katarzyna Kłyko-Jędrzejczak

 

Wiedza o społeczeństwie

Grzegorz Leszczyński

Izabela Jost

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jolanta Karwacka

  

Podstawy przedsiębiorczości

Anna Skolimowska-Dudek

Joanna Rożko-Walczuk

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Grażyna Fehler

  

Religia

Marek Zwierz

 

Etyka

Zofia Chomczyk

 

Nauczyciele bibliotekarze

Katarzyna Król

Magdalena Lewandowska

 

Pedagog szkolny

Jolanta Karwacka 

Beata Aranowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

Dane kontaktowe