Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09. 2021 r.
Zebranie z rodzicami 1-3.09.2021 r.
Zebranie Rady Rodziców 9.09.2021
Apel z okazji wybuchu II wojny światowej 30.09.2021
Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2021
Rada Pedagogiczna -omówienie matur 2020/2021 21.10.2021
Apel z okazji Odzyskania Niepodległości 10.11.2021
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12.11.2021
Zebranie z rodzicami 18.11.2021
Próbne matury 22-26.11.2021
Dzień Praw Człowieka 10.12.2021
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr 16.12.2021
Zebranie z rodzicami -inf. o zagrożeniach 16.12.2021
Jasełka szkolne 22.12.2021
Przerwa świąteczna 23.12-1.01.2022
Wystawienie ocen za I semestr 24.01.2022
Rada Pedagogiczna -klasyf. i zatwier. 27.01.2022
Zebranie z rodzicami -podsumowanie semestru 27.01.2022
Ferie zimowe 31.01-11.02.2022
II półrocze  od 14.02.2022
Rada Pedagogiczna -pods. I semestr 17.02.2022
 Matury próbne  koniec lutego/początek marca
Zebranie z rodzicami 7.04.2022
Wystawienie zagrożeń dla klas III LO 8.04.2022
Rada klasyfikacyjna dla klas III LO 25.04.2022
Zakończenie roku szkolnego dla klas III LO 29.04.2022
Dzień wolny od zajęć dydakt. -wychow. 2.05.2022
Dzień wolny od zajęć dydakt. -wychow. 4.05-6.05. 2022
Wystawienie ocen proponowanych 18.05.2022
Zebranie z rodzicami -informacja o ocenach proponowanych 19.05.2022
Dni wolne od zajęć dydakt. -wychow. 25.05-27.05.2022
Wystawienie ocen końcoworocznych 10.06.2022
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 13.06.2022
rada Pedagogiczna zatwierdzająca 14.06.2022
Swięto Szkoły 15.06.2022
Dzień wolny od zajęć dydakt. -wychow. 17.06.2022
Zakończenie roku szkolnego

 

24.06.2022

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca 28.06.2022

Dane kontaktowe