Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09. 2023
Zajęcia integracyjne dla wszystkich klas 5.09.2023
Zebranie z rodzicami I LO 4.09.2023
Zebranie z rodzicami pozostałych klas 7.09.2023
Rada Pedagogiczna  14.09.2023
Zebranie Rady Rodziców 21.09.2023
Wyjazd integracyjny klas pierwszych 2-6.10.2023
Apel z okazji wybuchu II wojny światowej 29.09.2023
Wymiana z Niemcami 12-19.10.2023
 Ślubowanie klas pierwszych 13.10.2023
Rada Pedagogiczna -omówienie matur 2020/2021 19.10.2023
Zebranie z rodzicami 26.10.2023
Dni wolne od zajęć dydak.-wych. 2-3.11.2023
Apel z okazji Odzyskania Niepodległości 10.11.2023
Apel - Odzyskanie Niepodległości 10.11.2023
Dzień Praw Człowieka  8.12.2023
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr 13.12.2023
Zebranie z rodzicami -inf. o zagrożeniach 14.12.2023
Jasełka szkolne 22.12.2023
Przerwa świąteczna 23.12 - 1.01.2023
Wystawienie ocen za I semestr 10.01.2024
Rada Pedagogiczna -klasyf. i zatwier.  11.01.2024
Ferie zimowe 15-26.01.2014
II półrocze  od 15.01.2024
Zebranie z rodzicami  7.03.2024
Przerwa świateczna 28.03-2.04. 2024
Wystawienie zagrożeń na II semestr dla klas IV  19.04.2024
Dzień otwarty dla kandydatów do LO 25.04.2024
Rada klasyfikacyjna dla klas IV LO  22.04.2024
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV LO 26.04.2024
Apel Konstytucja 3 Maja 30.04.2024
Dni wolne od zajęć dydakt. -wychow. 7-9.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydakt - wych 13.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydak.-wych. 31.05.2024
Wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń 3.06.2024
Zebranie z rodzicami -informacja o ocenach proponowanych 6.06.2024
Wystawienie ocen końcoworocznych 17.06.2024
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 18.06.2024
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca 19.06.2024
Swięto Szkoły 19.06.2024
Zakończenie roku szkolnego 2022/23

 21.06.2024

Rada Pedagogiczna podsumowująca 21.06.2024

Dane kontaktowe