Ważne terminy w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09. 2020
Matury próbne 28 - 30.09.2020
Apel  z okazji wybuchu II wojny światowej 2.10.2020
Ślubowanie klas pierwszych  14.10.2020
Zebrania z rodzicami 22.10.2020
Apel z okazji odzyskania Niepodległości 10.11.2020
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12 - 13.11.2020
Dzień Praw Człowieka

10.12.2020

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr do 10.12.2020
Zebrania z rodzicami 10.12.2020
Jasełka szkolne

22.12.2020

Przerwa świąteczna 23.12-1.01.2020
Matury próbne 28-30.12.2020
Wystawienie ocen na I semestr 25.01.2021
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca 27.01.2021
Zebrania z rodzicami 28.01.2021
Początek drugiego semestru 1.02.2021
Rada podsumowująca 4.02.2021
Ferie zimowe 4.01- 17.01.2021
Matury próbne 24 - 25.02.2021
Dzień otwarty dla kandydatów  11.-3.2021
Zebrania z rodzicami 25.03.2021
Przerwa świąteczna 1.04 - 6.04.2021
Dzień otwarty dla kandydatów  10.04.2021
Wystawienie zagrożeń na II semestr dla klas III LO 16.04.2021
Wystawienie ocen dla klas III LO 23.04.2021
Rady klasyfikacyjne dla klas III LO 26.04.2021
Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30.04.2021
Zakończenie roku klas III LO 30.04.2021
Matury 4.05 - 6.05.2021
Wystawienie ocen proponowanych 19.05.2021
Zebrania z rodzicami 20.05.2021
Święto szkoły 2.06.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4.06.2021
Rada klasyfikacyjna 15.06.2021
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021

 

 

 

 

Dane kontaktowe