Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09. 2022
Zajęcia integracyjne dla wszystkich klas 2.09.2022
Zebranie z rodzicami I LO 5.09.2022
Zebranie z rodzicami pozostałych klas 8.09.2022
Zebranie Rady Rodziców 13.09.2022
Wyjazd integracyjny klas pierwszych 26 - 29. 09.2022
Apel z okazji wybuchu II wojny światowej 30.09.2022
Uroczystość nadania imienia LO i ślubowanie klas pierwszych 14.10.2022
Rada Pedagogiczna -omówienie matur 2020/2021 20.10.2022
Apel z okazji Odzyskania Niepodległości 10.11.2022
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12.11.2022
Zebranie z rodzicami 27.10.2022
Dzień wolny od zajęć dyd-wych 31.10.2022
Apel - Odzyskanie Niepodległości 10.11.2022
Dzień Praw Człowieka  9.12.2022
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr 15.12.2022
Zebranie z rodzicami -inf. o zagrożeniach 15.12.2022
Jasełka szkolne 22.12.2022
Przerwa świąteczna 23.12 - 1.01.2023
Wystawienie ocen za I semestr 11.01.2023
Rada Pedagogiczna -klasyf. i zatwier.  12.01.2023
Ferie zimowe  13.02 - 26.02.2023
II półrocze  od 16.01.2023
Zebranie z rodzicami  2.03.2023
Wystawienie zagrożeń na II semestr dla klas IV  5.04.2023
Rada klasyfikacyjna dla klas IV LO  24.04.2023
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV LO 29.04.2023
Dzień wolny od zajęć dydakt. -wychow. 2.05.2023
Dzień wolny od zajęć dydakt. -wychow. 4.05 - 9.05.2023
Dzień Otwarty w LO

13.05.2023

18.05.2023

Wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń 24.05.2023
Zebranie z rodzicami -informacja o ocenach proponowanych 25.05.2023
Dni wolne od zajęć dydakt. -wychow. 9.06.2023
Wystawienie ocen końcoworocznych 19.06.2023
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 20.06.2023
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca 21.06.2023
Swięto Szkoły 21.06.2023
Zakończenie roku szkolnego 2022/23

 23.06.2023

Rada Pedagogiczna podsumowująca 28.06.2023

Dane kontaktowe