Początek szkoły przypada jeszcze na lata 60-te ubiegłego wieku. Budynek Szkoły Podstawowej nr 170 powstał w ramach programu oświatowego i pod hasłem „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Jej mury przez kilkadziesiąt lat opuściło wiele roczników absolwentów. Jako szkoła podstawowa funkcjonowała do 1999 roku.
   Decyzją władz miasta SP nr 170 wygasła a na Smoczej 19 powołano do istnienia Gimnazjum nr 49, od 2002 roku noszące imię Stefana Starzyńskiego. Dyrektorem szkoły została pani Elżbieta Milewska, która funkcję tę pełniła przez cały okres jej istnienia.

Gimnazjum nr 49  postawiło na innowacyjność, zwłaszcza w nauczaniu matematyki, a z czasem także języków obcych, z językiem hiszpańskim jako wiodącym.
O tym, że obraliśmy dobrą drogę, świadczą dobitnie efekty pracy szkoły. Od początku istnienia stopniowo nasze gimnazjum pięło się w górę w górę w rankingach. Z roku na rok trzecioklasiści uzyskiwali coraz wyższe wyniki z egzaminów na koniec gimnazjum, powiększało się też grono laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Rosła też liczba kandydatów chcących kontynuować naukę właśnie na Smoczej. Oprócz wysokiego poziomu nauczania przyciągała ich dobra atmosfera, zaangażowani  nauczyciele, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, sukcesy odnoszone w sporcie.


Decyzją o likwidacji gimnazjów, wynikającą z reformy systemu oświaty, realizowanej od 2017 r., utworzono w roku szkolnym 2017/18 Szkołę Podstawową nr 389. Dyrektorem szkoły została pani Sylwia Jakieła.
Uczniowie klas ósmych SP nr 389 uzyskali najwyższe  wyniki z egzaminu zewnętrznego wśród warszawskich szkół publicznych. Także gimnazjaliści z ostatniego rocznika uzyskali świetne rezultaty – w postaci wyników bardzo wysokich i najwyższych.

W następnym roku swoją działalność rozpoczęło CLXI Liceum Ogólnokształcące na czele którego stanęła pani Beata Aranowska. W pierwszym roku działalności zostały utworzone dwie klasy pierwsze.

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpiła uroczysta inauguracja  Zespołu Szkół nr 127, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 389 oraz CLXI Liceum Ogólnokształcące .


 W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej uczęszcza 188 uczniów. W  CLXI Liceum uczy się   391 licealistów w 14 oddziałach klasowych.

To nowy rozdział w funkcjonowaniu szkoły na Smoczej 19.

Dane kontaktowe