16.03.2017 r. Rada Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą powołania w roku szkolnym 2018/2019, czyli już od przyszłego roku, CLXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. W kolejnym roku  zaś powstanie zespół szkół na Smoczej 19, obejmujący właśnie tworzoną szkołę podstawową oraz planowane liceum.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania nauki w systemie dwujęzycznym od klasy VII szkoły podstawowej do klasy IV liceum ogólnokształcącego. Daje to możliwość gruntownego przygotowania uczniów do sprawnego posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie C1/C2 oraz zdanie matury dwujęzycznej honorowanej przez Królestwo Hiszpanii.

W związku z tym, że w szkole podstawowej, jak i w liceum będziemy rozwijać ideę dwujęzyczności, wprowadzaną z sukcesami w wygaszanym Gimnazjum nr 49, zwróciliśmy się z prośbą o kontynuowanie bezcennej dla nas współpracy z Radcą ds. Edukacji Królestwa Hiszpanii. Jego obowiązki pełni obecnie pan Joaquin Tamara Espot.

Pan Espot wspiera naszą inicjatywę i pozytywnie opiniuje prośbę o utworzenie również w powoływanym liceum klas dwujęzycznych o profilu humanistycznym, przy czym  należy pamiętać, że w Hiszpanii geografia, której będzie uczyć jeden z naszych nauczycieli, jest zaliczana właśnie do przedmiotów humanistycznych. Oczywiście nie będzie to jedyny przedmiot wykładany w języku hiszpańskim.

Jak więc widać, przygotowania do przekształcenia Gimnazjum nr 49, które dobrze się zapisało w historii warszawskiej edukacji, w szkołę podstawową i liceum, idą już pełną parą. Pomysłów, inicjatyw i zaangażowania nam nie brakuje!

Od 1 września 2019 roku CLXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 127 w Warszawie.

Dane kontaktowe