19 marca 2024 r. podczas uroczystej Gali w Katowicach, Urząd Dzielnicy Wola otrzymał Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji w  13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw Samorządowy Lider Edukacji.  Ideą Programu jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają istotne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Ponadto - Wyróżnienie Nadzwyczajne Debiut Roku 2024 za największą ilość punktów rankingowych jako jednostka uczestnicząca po raz pierwszy w Konkursie oraz za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w sprawy lokalnej oświaty został przyznany Pani Burmistrz Grażynie Orzechowskiej - Mikulskiej.

 

 

Dane kontaktowe