14 maja o godzinie 10 zapraszamy na drugi Dzień Otwarty CLXI LO na Smoczej

W związku z sygnałami od części rodziców ukraińskich, dotyczących potrzeby urzędowego udokumentowania zakończenia edukacji szkolnej przez uczniów, umieściliśmy na stronie BE spis szkół prowadzących zdalna naukę, rekomendowanych przez   ukraińskie Ministerstwo oświaty (w załączniku tłumaczenie):  Cписок офіційних онлайн-шкіл та платформ в Україні, що організовують навчальний процес в умовах війни - Edukacja (um.warszawa.pl)

Biuro Edukacji jest w trakcie uzgadniania terminu spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Ukrainy, na którym m.in. będzie poruszany i ten temat.

Informacja dla rodziców

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiały przygotowane przez MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

 

 

Zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas CLXI Liceum

Ogólnokształcącego odbędzie się o godzinie 1000.

Spotkanie tylko z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.


 

 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/21 o stypendia szkolne rodzice wnioskują bezpośrednio do Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnych z miejscem zamieszkania.

Zebrania z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

 klasa  godzina sala 
 1a  1730  02
 1b  1730  21
1c 1900  25
1d 1900  22

 

Pozostałe klasy w porozumieniu z wychowawcami.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 127 odbędzie się w następującym porządku:

 

 

   Klasy 1 i 3 LO   godzina 1200

Klasy 2 LO   godzina 1330

 

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w swoich salach.

Wszyscy uczniowie przyjęci do klas pierwszych LO proszeni są o obowiązkowe zgłoszenie się na test kwalifikujący do poszczególnych grup z języka angielskiego. Test odbędzie się 31.08.2020 (poniedziałek) o godzinie 1000.

1. Uczniowie przychodzą 20 minut wcześniej.

2. Uczniowie do szkoły wchodzą w grupach max 5-cio osobowych.

3. Obowiązuje własny długopis, maseczka.

4. Uczniowie dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły.

 

 Klasa  Dzień, godzina  Nauczyciel  Sala
 OA SP 29.06              1300-1500 p. Rutowicz 13
 1A SP 30.06              1130-1330 p. Matusik  13
 1B SP 29.06              1030-1230 p. Wesołowska 13
 2A SP 30.06               900-1100 p. Kossakowska 13
 3A SP  29.06               800-1000 p. Olejnicka 13
 7A SP 30.06              1330-1530 p. Mariuk gimnastyczna
 8A SP 26.06              1030-1230 p. Markowska gimnastyczna
8B SP 26.06                800-1000 p. Rajewska gimnastyczna
1A LO 29.06               800-1000 p. Hempel czytelnia
1B LO 29.06              1030-1230 p. Krzyżek czytelnia
1C LO 29.06              1300-1500 p. Mucha czytelnia
1D LO 29.06               900-1100 p. Chojnowska gimnastyczna
1E LO  29.06              1130-1330 p. Duran-Garal gimnastyczna
1F LO 30.06              800-1000 p. Owczarek czytelnia
1G LO  30.06             1030-1230 p. Karwacka czytelnia
1H LO  30.06              830-1030 p. Karwacka gimnastyczna
2AB LO 30.06             1100-1300 p. Dziewońska gimnastyczna
2C LO 30.06             1300-1500 p. Błaszczak  czytelnia

Dane kontaktowe