był Kościół Ewangelicko-Reformowany przy al. Solidarności 74. Pastor Michał Jabłoński przypomniał historię ,,polskich kalwinów" i ich wybitnych przedstawicieli: Mikołaja Reja, Leopolda Kronenberga czy Jeremiego Przyborę. Podkreślił, że kościół i jego społeczność powinien stale się reformować i nieustannie odnawiać. 

 

Dane kontaktowe