poznali zasady funkcjonowania Aresztu Śledczego i tajniki pracy Służby Więziennej, o której opowiedzieli doświadczeni pracownicy.

 

Dane kontaktowe