którzy mieli okazję zadać rzecznikowi i pracownikom BRPO pytania na interesujące ich kwestie. W drugiej części wizyty odbyły się warsztaty związane z ochroną praw człowieka. Młodzież poznała sprawy dotyczące naruszenia praw człowieka i zasad równego traktowania, przedstawiła swoje opinie szukając własnych określeń do omawianych zagadnień. 

Dane kontaktowe