gdzie pod kierunkiem sędziego Pawła Dobosza prowadziła rozprawę sądową. W rolach oskarżonych, oskarżających, broniących, ławników, świadków i biegłych zaprezentowali się profesjonalnie. Prawdziwa lekcja  świadomości prawnej.

Dane kontaktowe