W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele Sejmu RP (p. Michał Szczerba, p. Władysław Teofil Bartoszewski oraz p. Grzegorz Napieralski), wiceburmistrzowie Gminy Wola m. st. Warszawy (p. Grażyna Orzechowska-Mikulska, p. Robert Rafałowski), pracownicy szkoły uczniowie oraz rodzice. Sylwetkę Patrona przybliżył zebranym syn profesora, Władysław Teofil Bartoszewski oraz Piotr Bachurzewski.  Najważniejszymi elementami uroczystego spotkania było odczytanie przez p. Dorotę Łobodę, przewodniczącą Komisji Edukacji m. st. Warszawy aktu założycielskiego szkoły, wręczenie go p. Beacie Aranowskiej dyr. liceum oraz przekazanie na jej ręce sztandaru.  Po jego prezentacji ten ważny symbol szkoły przejęła młodzież. Poczet sztandarowy tworzyli: Aleksandra Piontek, Otylia Wysocka i chorąży - Michał Lendzion. Na zakończenie oficjalnej części spotkania przedstawiciele wszystkich klas w obecności zebranych złożyli pierwsze w historii ślubowanie i zaprezentowali hymn szkoły.

Uroczystość zakończyła bardzo interesująca i nieszablonowa część artystyczna w wykonaniu uczniów „Bartoszewskiego”.

Od tej chwili CLXI Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Bartoszewskiego będzie jeszcze intensywniej realizować idee swojego Patrona, bo „warto być przyzwoitym”.

Dane kontaktowe