Absolwenci z klas 3e, 3f, 3g i 3h skończyli szkołę i zdobyli tym samym wykształcenie średnie. Podczas uroczystego spotkania na sali gimnastycznej

wychowawcy poszczególnych klas  maturalnych, w towarzystwie  dyrekcji szkoły,  rozdawali pamiątkowe dyplomy i  nagrody książkowe.

Dyrektor szkoły pani Beata Aranowska podkreśliła, że tegoroczne  zakończenie roku ma charakter wyjątkowy bo mury szkoły opuszczają po raz ostatni  klasy licealne  po gimnazjum. Głos zabrała też przewodnicząca Rady Rodziców życząc uczniom powodzenia na maturze.

W części artystycznej wystąpili uczniowie klas 3b i 3d.

Dane kontaktowe