21 marca odbył się w Naszej Szkole pierwszy (i mamy nadzieję, że nie ostatni) Festiwal Nauki. Drugie piętro Szkoły posłużyło za przestrzeń naukową, a sala komputerowa zamieniła się w miejsce do sekcji zwłok (nad czym autorka niniejszego wpisu ubolewa, ale nauka wymaga poświeceń 😀).

Główną ideą festiwalu jest to, że to uczniowie przygotowują, opracowują i prezentują eksperymenty, doświadczenia itp., jednocześnie przekazując wiedzę innym uczniom, a nauczyciele są cichymi współpracownikami, tutorami, konsultantami... Przyjęta metoda pozwala, uczniom przygotowującym eksperymenty, rozwinąć umiejętności komunikacji, prezentacji i przekazywania wiedzy w prosty i zrozumiały sposób.

Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

Podczas kilku godzin uczniowie i nauczyciele odwiedzający Festiwal mogli zapoznać się z następującymi stoiskami:

1. Medycyna i prawo - uczniowie kl. 3D LO - p. M. Drachal,

2. Pokaz druku 3D – uczniowie kl. 2C i 1B LO – p. R. Jakieła, p. A. Kucharzewska

3. Zaawansowany teleskop astronomiczny - uczniowie kl. 2C i 1B LO – p. R. Jakieła,

4. Krzywe Lissajous - uczniowie kl. 2C LO – p. R. Jakieła,

5. Pytania Fermiego- szacowanie – uczniowie z kl. 2D LO – p. A. Karkowska,

6. Eksperymenty chemiczne – uczniowie kl. 2B i 3C LO – p. I. Karkusiewicz,

7. Eksperymenty fizyczne – uczniowie kl. 8 SP – p. K. Morawska,

8. Nauka i sport - Tenis stołowy – uczniowie 3B LO – p. U. Sawicka.

 

 

Dane kontaktowe