1 klasa  2 klasa  3 klasa  4 klasa
 Język polski  4  4  4  4
 Język angielski  3+1  3+1  3+2  3+2
 Język hiszpański/niemiecki  2  2  2  2
 Muzyka  1      
 Historia  2  2  2  2
 WOS  1  1    
 Podstawy przedsiębiorczości    1  1  
Geografia 1 2 1  
Biologia 1 2 1  
Chemia 1 2 1  
Fizyka 1+1+1u 1+2+1d 2+1 2+1d
Matematyka 3+2+1u 4+2 3+1+1d+1u 4+1+1u
Informatyka 1 1 1  
W-F 3 3 3 3
EdB 1      
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
Wdż 0,5 0,5 0,5 0,5

Dane kontaktowe