1 klasa  2 klasa  3 klasa  4 klasa
 Język polski  4  4  4  4
 Język angielski  3+1  3+1  3+2  3+2
 Język hiszpański/niemiecki  2  2  2  2
 Język łaciński i kultura antyczna  1      
 Historia  2  2  2  2
 WOS  1  1    
 Podstawy przedsiębiorczości    1  1  
Geografia 1 2 1  
Biologia 1+1+1u 2+2 1+1+1d 2+1u
Chemia 1+1+1u 2+1+1d 1+2+1d 2+1u
Fizyka 1 1 2  
Matematyka 3 4 3 4
Informatyka 1 1 1  
W-F 3 3 3 3
EdB 1      
Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
WDŻ 0,5 0,5 0,5 0,5

Dane kontaktowe