Projekt „Ekologia Nauka Sztuka” w Zespole Szkół 127 w Warszawie realizowany jest w ramach dwóch odrębnych, ale uzupełniających się działań. Zarówno w ramach Liceum jak i Szkoły Podstawowej realizujemy liczne projekty ekologiczne.   

Projekt „Ekosfery” łączą w sobie w sposób komplementarny cele edukacyjne, takie jak poszerzanie wiedzy o biologii roślin i zwierząt, inicjowanie i pogłębianie szacunku dla otaczającego świata i bioróżnorodności, oraz rozumienie kulturowego i gospodarczego znaczenia roślin.

Koordynatorzy projektów:

  1. Marta Maria Drachal.

Projekt „Ekosfery”, to :

  1. Wiedza i Zaangażowanie

Projekt „Ekosfery”  jest projektem kilkuetapowym i angażującym wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej oraz Liceum. Projekt angażuje uczniów w sposób merytoryczny zarówno na płaszczyźnie teoretycznej jak i praktycznej. Co oznacza, że zajęcia dydaktyczne obejmujące zadania z zakresu projektu „Ekosfery” mają zarówno charakter wykładów naukowych, pracy własnej ucznia w ramach pogłębiania wiedzy o bioróżnorodności siedlisk oraz obserwacji  i pracy terenowej.

  1. Obserwacja, Empatia i Wnioski

Działania uczniów i Koordynatora projektu, polegają na zdobywaniu wiedzy teoretycznej  i praktycznej z zakresu fizjologii roślin oraz ogrodnictwa. Młodzi ludzie/nasi uczniowie obserwują i dbają o dom dla wolnożyjących kotów, dom/ kopiec dla jeży oraz budki lęgowe dla ptaków na terenie szkoły. Ponadto uczniowie opiekują się własnoręcznie zrobionymi kopcami z liści, które stanowią zimowy dom dla jeży i owadów na terenie warszawskich osiedli na których mieszkają. Uczniowie obserwują i zgłaszają Koordynatorowi projektu czy w miejscu ich zamieszkania przebywają koty wolnożyjące. Koty te również są w ramach projektu dokarmiane i obserwowane.

  1. Praca i Szacunek dla pracy fizycznej

Uczniowie i Koordynator własnoręcznie uprawiają i dbają o Ekosfery w sposób zrównoważony, świadomi znaczenia bioróżnorodności w ekosystemach. Dlatego też projekt obejmuje wiedzę z zakresu nawożenia roślin i właściwego odżywiania zwierząt wolnożyjących.    

  1. Kultura i Sztuka

Nie ma ogrodu bez estetyki. Nie ma estetyki bez kultury. Nie ma kultury bez sztuki. Projekt, to też teoretyczne i praktyczne doświadczenie ogrodu jako koncepcji artystycznej oraz ekspresji człowieka i natury. Projekt obejmuje kilka form ogrodowych :

- geometryczne założenie ogrodowe w kształcie fali w stylu angielskim obsadzone hortensjami, lilakiem oraz jaśminowcami;

- łąki kwietnej z rodzimymi, tradycyjnymi dla kultury słowiańskiej roślinami zielnymi;

- łąki turzycowej wraz z ostoją dla jeża;

- małego sadu owocowego z historycznymi odmianami drzew owocowych udostępnionych przez Instytut Botaniki PAN.

W ramach tej części projektu uczniowie pogłębiają i promują wiedzę o znaczeniu kulturowym roślin dla obrzędowości, literatury i ludzkich emocji.

W ramach projektu powstają webinaria realizowane przez uczniów.    

Zakładamy łąkę kwietną!

Łąka kwietna z rodzimymi gatunkami roślin zielnych! Łąka kwietna to siedlisko i nisza dla wielu owadów, sprzyja bioróżnorodności i jest niezwykle istotna dla kultury i obrzędowości słowiańskiej.

Więcej…

Webinaria naszych uczniów - Bioróżnorodność

Zapraszamy serdecznie na cykl webinariów naszych uczniów! Webinaria dotyczą znaczenia bioróżnorodności w przyrodzie i sztuce. Pierwszy cykl nosi tytuł "Symbolika roślin w kulturze słowniańskiej - czyli o synergii przyrody i kultury."

Więcej…

Rabata ogrodowa

Rabata ogrodowa w kształcie fali

Więcej…

Budki dla ptaków i zwierząt

W ramach Projektu „Ekosfery”

Więcej…

Dane kontaktowe