_

  2E (MAT-GEO) 2F (BIOL-CHEM) 2G (BIOL-CHEM) 2H (HUM)
Język polski   Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka / WSiP  Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka/WSiP
Język angielski / gr. A2  podręczniki zostaną podane we wrześniu Oxford Solutions Intermediate / Oxford
Oxford Matura Treiner / Oxford (poziom podstawowy)
<K>
 podręczniki zostaną podane we wrześniu
Język angielski / gr. A2

Oxford Solutions Intermediate / Oxford (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

<O>

Oxford Solutions Intermediate / Oxford (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)
Oxford Matura Trainer - Rachel Harding / Oxford (poziom rozszerzony)
<M>
Oxford Solutions Intermediate / Oxford (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)
<O>
Język angielski / gr. B1 / B2 Oxford Solutions Intermediate / Oxford (kontynuacja)
Oxford Solutions Upper-Intermediate / Oxford (od października)
Oxford Matura Trainer - Rachel Harding / Oxford (poziom rozszerzony)
<E>
Oxford Solutions Intermediate / Oxford (kontynuacja)
Oxford Solutions Upper-Intermediate / Oxford
Oxford Matura Treiner / Oxford (poziom rozszerzony)
<E>
Oxford Solutions Intermediate / Oxford (kontynuacja)
Oxford Solutions Upper-Intermediate / Oxford (od października)
Oxford Matura Trainer - Rachel Harding / Oxford (poziom rozszerzony)
<E>
Język angielski / gr. B2 Oxford Solutions Upper-Intermediate / Oxford (od października)
Oxford Matura Trainer - Rachel Harding / Oxford (poziom rozszerzony)
<M>
Oxford Solution Advanced (3rd edition) / Oxford
Repetytorium Maturalne / Longman (poziom rozszerzony)
<O>
Oxford Solutions Upper-Intermediate / Oxford (od października)
Oxford Matura Trainer - Rachel Harding / Oxford (poziom rozszerzony)
<M>
Język niemiecki / gr. początkująca

 Trends/Nowa Era 

druga część

 Trends/Nowa Era

druga część

 Trends/Nowa Era

druga część

 Trends/Nowa Era

druga część

Język niemiecki / gr. zaawansowana  

Welltour 2 / Nowa Era

druga część

 
Historia Poznać przeszłość. Europa i świat / Nowa Era (podręcznik + karty pracy)
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. / Nowa Era (podręcznik + karty pracy)
Zrozumieć przeszłość 1 - Starożytność i średniowiecze / Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie

 semestr 1

Poznać przeszłość. Europa i świat/Nowa Era

Poznać przeszłość. Europa i swiat. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych/Nowa Era

semestr 2

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory/Nowa Era

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste sport//. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych/Nowa Era

 

 

 

semestr 1

Poznać przeszłość. Europa i świat/Nowa Era

Poznać przeszłość. Europa i swiat. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych/Nowa Era

semestr 2

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory/Nowa Era

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste sport//. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych/Nowa Era

 semestr 1

Poznać przeszłość. Europa i świat/Nowa Era

Poznać przeszłość. Europa i swiat. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych/Nowa Era

semestr 2

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory/Nowa Era

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste sport//. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych/Nowa Era

W centrum uwagi 1 / Nowa Era (zakres rozszerzony)
Matematyka Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 2. / Oficyna wydawnicza (zakres rozszerzony)
Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2. / Oficyna wydawnicza (zakres rozszerzony)
 Matematyka 2  / Wydawnictwo GWO (zakres podstawowy)  Matematyka 2  / Wydawnictwo GWO (zakres podstawowy)

Matematyka 2  / Wydawnictwo GWO (zakres podstawowy)

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2. / Oficyna wydawnicza (zakres podstawowy)

Fizyka  
Chemia To jest chemia 1 / Nowa Era (podręcznik + zbiór zadań + ćwiczenia) To jest chemia 2 - Chemia organiczna - Karol Dudek-Różycki, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Grażyna Świderska, Tomasz Wichur / Nowa Era (podręcznik + maturalne karty pracy + karty laboratoryjne, zakres rozszerzony)  
Biologia  

 Podręczniki na 1 i 2 semestr

Biologia na czasie 1, Marek Guzik Ewa Jastrzębska, Ryszarda Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski/Nowa Era poziom rozszerzony

Biologia na czasie 2, Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisłąw Krawczyk, Adam Kula, maria Marko-Workowska, Władysław Zamachowski/Nowa Era

poziom rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń

Biologia na czasie 1/Nowa Era, poziom rozszerzony

Biilogia na czasie 2/Nowa Era, poziom rozszerzony

 

  Podręczniki na 1 i 2 semestr

Biologia na czasie 1, Marek Guzik Ewa Jastrzębska, Ryszarda Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski/Nowa Era poziom rozszerzony

Biologia na czasie 2, Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisłąw Krawczyk, Adam Kula, maria Marko-Workowska, Władysław Zamachowski/Nowa Era

poziom rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń

Biologia na czasie 1/Nowa Era, poziom rozszerzony

Biilogia na czasie 2/Nowa Era, poziom rozszerzony

 
Geografia Oblicza geografii 1 / Nowa Era (podręcznik + maturalne karty pracy, poziom rozszerzony)  
Religia Być światłem Zmartwychwstałęgo w kościele - ks. Piotr Tomasik / Wydawnictwo Katechetyczne

_

Dane kontaktowe